BalanSanté Mindfulness Opleidingen

Algemene Informatie

Resultaten Mindfulness  Basis en vervolg opleiding

Na het afronden van deze opleiding tot mindfulness trainer heb je kennis van en geoefend met de basisvaardigheden van het mindfulness, meditatie en Yoga trainerschap. Je kunt  oefeningen begeleiden, enquiry leiden en educatie geven. Daarnaast heb je je verder ontwikkeld in de verpersoonlijking van mindfulness. Je begrijpt de structuur en werkzame kenmerken van MBSR. Je kunt zelfstandig werken met elementen uit de training in een eigen praktijk of training.

Resultaat basis mindfulness opleiding 

Na de basis opleiding kun je alle oefeningen van de 8 weekse Mindfulness Based Stress reduction (MBSR) geven. Je kunt zelfstandig werken met elementen uit de training en starten met het geven van mindfulness meditaties en oefeningen. Als je zelfstandig een volledige MBSR/ Mindfulness training wilt geven, raden we je het volgen van de verdieping modules aan.

Resultaat mindfulness vervolg modules 

Met de vervolg module dagen verdiep je de kennis van Mindfulness, Meditatie, Yoga en Boeddhisme. We gaan uitgebreider op de lesstof, theorie en oefeningen in. Je leert uitgebreid een groep te begeleiden. Je leert meer over lichaam en geest en de effecten van Mindfulness en Meditatie hierop. Je begrijpt de opbouw en de inhoud van MBSR en andere MBI’s.We willen dat je met alle module dagen een volleerd trainer of coach wordt die alle lesstof begrijpt en kan geven. 

Bij het succesvolle afstuderen van alle vervolg modules wordt u gemachtigd om de letters BGMT. (BalanSanté Gecertificeerde Mindfulness (MBSR) Trainer te gebruiken.

Verbinden met jezelf en anderen. Let’s do this! 

Mindfulness Basis Opleiding

De 8 basis mindfulness opleiding is geschikt als je mindfulness wilt integreren in je werk, of er je werk van wilt maken. 

Deze mindfulness MBSR opleiding leidt je op tot gecertificeerd Basis Mindfulness Trainer. Je leert alle MBSR mindfulness meditaties en Yoga oefeningen geven. Een mooie stap om je mindfulness beoefening te verdiepen. 

Hieronder vind je alle informatie over de basis opleiding. 

BalanSanté Opleiding mindfulness mbsr trainer 8 dagen

Je leert:

 • De structuur van de achtweekse mindfulnesstraining MBSR als ontwikkelingstraject kennen
 • Het begeleiden van alle MBSR mindfulness oefeningen en meditaties
 • De achtergrond en kennis van de Mindfulness oefeningen, intenties en doelen.
 • De basis vaardigheden van inquiry en het toepassen van embodiment als trainer.
 • Het voeren van een intake gesprek.
 • De raakvlakken tussen het Boeddhisme en mindfulness.
 • Het begeleiden van bewegen (op yoga gebaseerd) als mindfulness oefening. Je leert de achtergrond van Yoga en weet hoe je een goede mindful yoga les kunt geven.

De oefeningen die je leert te begeleidden zijn;

 • Uitleg mindfulness en meditatie.
 • De rozijn,
 • De bodyscan,
 • Ademhaling meditaties,
 • Diverse aandacht meditaties; geluiden, gedachten, emoties,
 • Loopmeditatie,
 • Mindful Yoga
 • Het voeren van een intake gesprek.

Voorwaarden voor deelname BMO1

 • Affiniteit met mindfulness, yoga of meditatie
 • Open Mind en Open hart.

 

Studieprogramma BMO 1

Studiebelasting: 8 lesdagen, lezen van aanbevolen literatuur, oefenen met mediaties in oefen groepjes. 

Je leert:

 • De structuur van de achtweekse mindfulnesstraining MBSR als ontwikkelingstraject kennen
 • Het begeleiden van alle MBSR mindfulness oefeningen en meditaties
 • De achtergrond en kennis van de Mindfulness oefeningen, intenties en doelen.
 • De basis vaardigheden van inquiry en het toepassen van embodiment als trainer.
 • Het voeren van een intake gesprek.
 • De raakvlakken tussen het Boeddhisme en mindfulness.
 • Het begeleiden van bewegen (op yoga gebaseerd) als mindfulness oefening. Je leert de achtergrond van Yoga en weet hoe je een goede mindful yoga les kunt geven.

Cursusmateriaal Werkboek met alle MBSR mindfulness meditatie oefeningen. Je ontvangt na de lesdag de geoefende mindfulness oefeningen als mp3. Per lesdag ontvang je een hand-out van de gegeven theorie.

We adviseren je om de volgende boeken te lezen;

 • Gezond leven met mindfulness (€ 32,95) van Jon Kabat-Zinn (Engelse titel: Full Catastrophe Living). Een vroegere Nederlandse uitgave verscheen onder de titel Handboek Meditatief Ontspannen. Ook deze uitgave is te gebruiken.)
 • Hatha Yoga werkboek – 52 weekprogramma’s, Auteur: Jogchum Dijkstra
 • De essentie van het boeddhisme. Auteur;  Thubten Chodron.
 • (Extra boekentip; ‘De Lotus en de Roos’ van Han de Wit.)

Diploma Basis Mindfulness MBSR Trainer

Je ontvangt na het afronden van de basis opleiding het certificaat ‘basis mindfulness trainer’.  Je kunt dan starten met het geven van de mindfulness meditaties in een eigen cursus/ training,  tijdens je werk of zoals jij wilt. 

Certificering

Deelname aan Mindfulness MBSR/CT Opleiding levert 56 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde GGZ agogen, Maatschappelijk Werkers en Sociaal agogen.

Is 1 ontwikkelactiviteit van 56 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker

 

Onze opleiding is CRKBO gecertificeerd en aangesloten bij het Mindfulness & Yoga Verbond Nederland, (MYVN) .

Na afronding van de basis opleiding kun je 2 ster lid worden.

Het MYVN is een laagdrempelig verbond voor professionele trainers of docenten met kennis en ervaring op het gebied van mindfulness, meditatie en yoga.

Je ontvangt na afronding  van onze opleiding een jaar lidmaatschap bij het MYVN cadeau.

MYVN Lidmaatschap heeft vele voordelen voor je als erkend en gecertificeerd mindfulness trainer.  Je ontvangt het MYVN logo en certificaat. Je kunt daarmee aantonen dat je een gecertificeerde trainer bent. 

 

Mindfulness Vervolg Modules

Ben jij al langer bezig met Mindfulness en heb je behoefte aan verdieping binnen een specifiek thema? Volg dan één van onze vervolg modules. Deze verschillende modules vormen samen de vervolg opleiding tot MBSR trainer. Je leert alle benodigdheden, vaardigheden, kennis om een volleerd mindfulness trainer of coach te zijn

Hieronder vind je alle informatie over de vervolg modules

Inhoud van de MBSR opleiding

Vervolg Modules Opleiding mindfulness mbsr trainer

Competenties Volwaardig trainerschap

De opleiding kenmerkt zich door bijzondere aandacht voor de enquiry (nabespreking van oefenervaringen), door het zich persoonlijk eigen maken van mindfulness (embodiment), door de lichaamsgerichte aspecten van mindfulness (zoals mindful yoga) en het beoefen van mindfulness en meditatie.
Daarnaast worden thema’s behandeld die tot het fundament van het trainerschap behoren: boeddhistische psychologie, groepsdynamica, diagnostiek, mindful communicatie, je eigen leraarschap. De vervolgopleiding leidt op deze manier op tot volwaardig trainerschap. Na beide modules ben je in staat om zelfstandig een MBSR training te begeleiden.

 • Enquiry: uitdieping van de lagen in enquiry en je vaardigheid hiermee
 • Groepsproces binnen de mindfulness training
 • Meditaties en oefeningen: het verfijnen van begeleidingsvaardigheden
 • Boeddhisme in module 2: ‘Boeddhisme in een Notendop’; de geleidelijke transformatie van de geest.
 • Theoretische achtergrond van Yoga en het geven van een Yoga les.
 • Yoga als lichamelijke aandacht oefeningen leren begeleiden.
 • Lichaam en geest: verdieping in de neurobiologie, hersenen, stress/angst en het effect van mindfulness.
 • Verdieping in de effecten van Mindfulness op je geest en lichaam.
 • Groepsdynamica, omgaan met weerstanden, het begeleiden van de groep.
 • De educatieve thema’s van de training en hoe deze te behandelen.
 • Individuele coaching d.m.v. mindfulness en cognitieve therapie technieken.
 • Inzicht ontwikkelen in wat je als trainer meebrengt en hoe je goed voor je zelf en de groep kunt zorgen.

Je bezit na de opleiding de mindfulness trainer competenties;

 • volledig en in passend tempo organiseren van het programma van de sessie
 • relationele vaardigheden
 • embodiment van mindfulness
 • begeleiden van mindfulness oefeningen
 • overbrengen van de trainingsthema’s door middel van interactieve enquiry en
  didactische educatie
 • faciliteren van een vruchtbare setting om te leren voor de groep
 • Ethiek voor Mindfulness trainers

Voorwaarden voor deelname MBSR vervolg modules

 • Basis Mindfulness opleiding. (Zij-instroom is alleen mogelijk met balanSante bmo1 Basisopleiding gelijkwaardige opleidingservaring.)
 • Dagelijkse meditatiebeoefening

Heb je geen mindfulness opleiding gevolgd, maar wel gerichte ervaring/ of ander relevante opleiding? Neem gerust contact met ons op voor het bespreken van jouw mogelijkheden.

Studieprogramma MBSR Vervolg modules

Tijdsinvestering

Studiebelasting: 10 lesdagen, 10 studie-uren, voorbereiden en uitvoeren proeftraining (ca 120 uur), 

Je eigen training geven

Tijdens de opleiding voert de student een (proef-)training uit, die hij/zij zelf organiseert en waarover hij ook een reflectieverslag schrijft. Dan starten ook de supervisie- en intervisiebijeenkomsten.

MBSR thema presententatie

Tijdens de opleiding presenteert de student een thema uit de 8 weken mbsr training aan de mede studenten tijdens de lesdag.

Studiemateriaal:

Per module ontvang je hand-outs van de gegeven theorie.

Je ontvangt tijdens de module educatie en coaching het mbsr werkboek voor deelnemers.

Als je de 5 verplichte mindfulness modules hebt gevolgd, ontvang je het mbsr draaiboek voor trainers.

Verplichte Mindfulness modules:

 1. Enquiry
 2. Lichaam en geest
 3. Groepsdynamica
 4. Yin Yoga & Coaching
 5. Educatie

Extra keuze modules:

 1. Module Mindfulness en Yin Yoga bij Burn-out
 2. Module Boeddhisme
 3. Empathie in Balans

 Literatuur lijst; 

Per module word literatuur aanbevolen

 • Enquiry   

Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. tweede editie Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale.

 • Lichaam en geest 

   Compassie in je leven, mindfulness verdiepen met heartfulness Auteur: Frits Koster

 • Groepsdynamica:

Relatiegerichte Begeleiding, Auteur: Barbara Buijten

 • Coaching:

Vier vragen die je leven veranderen, Loving What Is. Auteur: Byron Katie

RET-jezelf, Verstandig omgaan met problemen. Auteur: Jan Verhulst.

 • Educatie:

Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. tweede editie Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale.

Extra keuze modules:

 • Mindfulness en Yin Yoga bij Burn-out 

Mind Yourself Auteur: Merel Gerrits

Yin yoga een soepeler lichaam zonder krachtsinspanning de zachte weg naar je innerlijke centrum Auteur: Stefanie Arend

 •  Boeddhisme:

Kracht van het geluk. Verlichting Binnen Ieders Handbereik. Auteur: Dalai Lama/ Howard Cutler.

De Kunst van het Geluk’ (ook) door de Dalai Lama en Howard Cutler

 • Empathie in Balans:

Diploma Gecertificeerd Mindfulness MBSR Trainer

Bij het succesvolle afstuderen van alle vervolg modules wordt u gemachtigd om de letters BGMT. (BalanSanté Gecertificeerde Mindfulness (MBSR) Trainer te gebruiken. Je bent hiermee een gecertificeerde MBSR Trainer. 

Na het afronden van deze opleiding tot mindfulness trainer heb je kennis van en geoefend met de basisvaardigheden van het mindfulness, meditatie en Yoga trainerschap. Je kunt  oefeningen begeleiden, enquiry leiden en educatie geven. Daarnaast heb je je verder ontwikkeld in de verpersoonlijking van mindfulness. Je begrijpt de structuur en werkzame kenmerken van MBSR. Je kunt zelfstandig werken met elementen uit de training in een eigen praktijk of training. Als je zelfstandig een volledige MBSR/ Mindfulness training wilt geven, raden we je het volgen van  de benodigde vervolg modules aan.

Resultaat mindfulness vervolg modules  Met de vervolg module dagen verdiep je de kennis van Mindfulness, Meditatie, Yoga en Boeddhisme. We gaan uitgebreider op de lesstof, theorie en oefeningen in. Je leert uitgebreid een groep te begeleiden. Je leert meer over lichaam en geest en de effecten van Mindfulness en Meditatie hierop. We willen dat je met alle module dagen een volleerd trainer of coach wordt die alle lesstof begrijpt en kan geven.

 

Certificering

Onze opleiding is CRKBO gecertificeerd en aangesloten bij het Mindfulness & Yoga Verbond Nederland, (MYVN) .

Na afronding van de benodigde vervolg modules  kun je 3 ster lid worden.

Het MYVN is een laagdrempelig verbond voor professionele trainers of docenten met kennis en ervaring op het gebied van mindfulness, meditatie en yoga.

Je ontvangt na afronding  van onze opleiding een jaar lidmaatschap bij het MYVN cadeau.

MYVN Lidmaatschap heeft vele voordelen voor je als erkend en gecertificeerd mindfulness trainer.  Je ontvangt het MYVN logo en certificaat. Je kunt daarmee aantonen dat je een gecertificeerde trainer bent. 

Ja ik doe graag mee

Je bent welkom om je in te schrijven voor een van onze opleidingen.