Gedachten zijn

geen feiten

 

Week 6 Je bent niet je gedachten

Als je je gedachten gaat registreren, word je je ervan bewust hoe beperkt de realiteit is die de gedachten wereld suggereert. Het ene moment lijkt een gedachte de hele werkelijkheid te bepalen. Zo is het, en niet anders. 

En dan gaat je aandacht ergens anders heen, de gedachte is weg en – o wonder – meteen is die werkelijkheid, die zo eeuwig en totaal leek, verdwenen. En je bent alweer bezig met een nieuwe realiteit. De illusie dat gedachten de werkelijkheid zijn, wordt gecreëerd door het fenomeen van identificatie. Bij identificatie geef je een deel van je identiteit weg, en daarmee een deel van je essentie. Je wórdt die gedachte.  Door je te identificeren kun je intenser met iets bezig zijn. Een boek wordt leuker als je je identificeert met de hoofdpersoon. Een voetbalwedstrijd spannender als je je identificeert met de sterspeler. Maar je weet dat jij niet hen bent. Als de hoofdpersoon wordt beschoten of de voetballer een harde tackel ondergaat, dan heb jij geen pijn.  

Herinner jezelf dat gedachten niet meer zijn dan een kleine mentale energiestroom, waar je naar kunt kijken.

Gedachten zijn geen feiten en wij zijn niet onze gedachten.

Gedachten hebben grote invloed op hoe we ons voelen. 

Door opmerkzaam te zijn op gedachten en beelden die opkomen en deze weer te laten gaan als we terugkeren naar de adem, is het mogelijk om enige afstand te creëren en zicht te krijgen op onze gedachten, beelden en gevoelens.

 

Meditatie omgaan met moeilijkheden

Uitleg omgaan met moeilijkheden. 

Hoe we ons voelen hangt voor een deel af van de omstandigheden.

Die zijn soms gunstig, soms ongunstig. Maar onze houding tegenover de omstandigheden is juist zo belangrijk.

Als je je alleen maar prettig kunt voelen als het leven je toelacht, heb je een probleem. Want als het eens tegenzit zal je plezier verdwijnen. Je leeft dan reactief, en hebt zelf weinig in te brengen. Dat is de positie van een slachtoffer, of van een marionet.

Je kunt leren niet langer speelbal van je omstandigheden te zijn. Je kunt leren je rust te bewaren, ook als het tegenzit. Dat vraagt een groter bewustzijn van wat er in en om je heen gebeurt, en dat bewustzijn kun je ontwikkelen.

Meditatie is daar een goede methode voor. Met deze meditatie maak je al een goede start. Succes!

Worrying does not take away tomorrow’s troubles.

It takes away today’s Peace

Bonus Meditatie oefenen met in het heden blijven.

Moeilijke dingen vormen een deel van het leven. Daar hebben we niets over te zeggen. We kunnen wel proberen om onze reactie daarop te veranderen. Immers, de manier waarop we met de dingen omgaan bepaalt, of ze ons leven beheersen of dat we er op een wat luchtiger manier tegenover kunnen staan.

 De ademhaling kunnen we gebruiken wanneer we een gevoel van spanning in ons lichaam gewaarworden. De adem kunnen we als anker gebruiken en als manier om aandacht te geven aan de spanning door de adem als het ware naar de spanning toe te sturen. Vervolgens kun je de spanning onderzoeken en nagaan hoe je er mee om wilt gaan. 

Dat gaan we vandaag doen.

We gaan in het hier en nu zijn door onze aandacht te richten op onze ademhaling en geluiden.

Laten we mediteren, succes!