Aanvullende voorwaarden Stap Budget

Voor opleidingen waarbij voor wat betreft de financiering gebruikt wordt gemaakt van het STAP-budget, gelden een aantal afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de algemene voorwaarden.

BalanSanté

Stap budget

Voor opleidingen waarbij voor wat betreft de financiering gebruikt wordt gemaakt van het STAP-budget, gelden een aantal afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de algemene voorwaarden.

Omschrijving regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget op stapuwv.nl.

Annulering

In aanvulling op artikel annulering uit de algemene voorwaarden geldt dat de inschrijving kosteloos tot twee weken voor aanvang geannuleerd kan worden als de aanvraag niet door UWV wordt goedgekeurd.

Kosten opleiding

In aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden geldt dat tot € 1.000 van de opleidingskosten wordt voldaan door UWV. Een eventueel restantbedrag wordt door de student, dan wel zijn werkgever, voldaan. U ontvangt hiervoor een aparte factuur van BalanSanté. Deze dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

Absentie – Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

In aanvulling Absentie uit de algemene voorwaarden geldt dat het tussentijds beëindigen van de studieovereenkomst ertoe kan leiden dat er geen positief bewijs van deelname afgegeven kan worden
Een eventueel te restitueren bedrag zal nooit hoger zijn dan het door de Klant betaalde bedrag.

Toetsing + Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van het opleidingstraject verstrekt BalanSanté een Bewijs van deelname aan UWV. In dit Bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleidingstraject. Dit kan positief of negatief zijn. Een positieve verklaring wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat, er een aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste 80% van het vereiste aantal studiepunten (in het geval van een meerjarige opleiding) is behaald.  Als het Bewijs van deelname negatief is kan UWV ertoe overgaan het subsidiebedrag bij de student terug te vorderen, en/of de student voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

Aansprakelijkheid BalanSanté
  • BalanSanté is niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de student bij UWV.

    Indien de deelnemer kiest voor deelnemen aan de opleiding middels het betalen van een voorschot, is BalanSanté niet aansprakelijk voor het nog te ontvangen bedrag door het Stap-Budget.

    Indien het stap-budget voor de deelnemer word afgewezen door het UWV blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding.

    Zodra het stap-budget is goedgekeurd en BalanSanté het bedrag via het UWV ontvangen heeft, ontvangt de deelnemer het voorschot retour.  
    BalanSanté is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een negatief Bewijs van deelname.

Privacy Persoonsgegevens

In aanvulling op de Privacyverklaring uit de algemene voorwaarden geldt dat BalanSanté de gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen doorgeeft aan UWV. Ook is BalanSanté vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de opleiding te delen met UWV.