Algemene Leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden die voor onze opleidingen en trainingen gelden. 

BalanSanté

Aanmelding

Voor elke opleiding is via de website een aanmeldformulier beschikbaar.

De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging.

Annulering van deze inschrijving is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk.

 

Volgorde van inschrijving

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de opleiding of training hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

 

 • Bij annulering vanaf 3 maanden tot een maand van tevoren rekenen we € 75,- administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf een maand van tevoren wordt 25% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt 50% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Vanaf twee weken voor aanvang, is geen annulering meer mogelijk en word 100% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. 
 • Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere opleiding. indien plek beschikbaar. 
Termijn betaling

De kosten voor de opleiding dienen te zijn voldaan vóór aanvang ervan.

Indien gewenst, kunt u ervoor kiezen om in twee termijnen te betalen, met een toeslag van €25 administratiekosten.

Als u om welke reden dan ook niet meer kunt deelnemen aan de opleiding en recht heeft op (gedeeltelijke) terugbetaling, zullen wij dit bedrag binnen 5 werkdagen aan u terugbetalen.

Bijzondere omstandigheden

Het kan voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmacht-situatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren of de opleiding tussentijds te beëindigen. Conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele opleidings- of trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie kan er een beroep op clementie gedaan worden en wijken we hier soms van af en brengen dan maar een deel van de opleidings- of trainingskosten in rekening.

 

Verandering in opleidingsdata

De opleidingsdata en –locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten of verandering in de opleiding)
worden verplaatst. De opleiding zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de opleiding
later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangen deelnemers het betaalde cursusgeld retour.

 

Vrijstelling

Voor de Mindfulness basisopleiding MBSR  is er in principe geen vrijstelling mogelijk, vanwege het specifieke karakter en de korte duur van deze opleiding. Ook een intensieve meditatieachtergrond of opleiding als hulpverlener leidt niet tot vrijstelling.

 

Toetsing
 • De basis opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk en praktijk examen. Indien een van deze niet met een voldoende wordt afgerond, kun je in een volgende opleiding (een onderdeel) inhalen zodat je de benodigde kennis bijleert. Je kunt na deze inhaal dag (en) opnieuw een examen doen.
 • De vervolg opleiding wordt beoordeeld middels presentatie over een theorie onderdeel van de 8 weken mbsr training en een reflectie verslag. Deze dient met een voldoende beoordeeld te worden. Je kunt indien nodig de presentatie opnieuw doen middels een individuele zoom sessie. Het reflectie verslag mag aangepast worden indien nodig een eenmalig opnieuw ingeleverd.
 • Indien een van bovenstaande onderdelen niet met een voldoende kan worden afgesloten, kan het zijn dat je een deelcertifcaat ontvangt i.p.v het gehele diploma.

Mocht je nog vragen hebben over de examen procedure, dan kun je contact opnemen met [email protected]

 

CRKBO

BalanSanté is een CRKBO geregistreerde opleiding. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De opleiding is daarmee vrijgesteld van B.T.W.

 

Beëindiging opleiding of training

Als de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld. De deelnemer kan worden verzocht om de opleiding te verlaten om een van de volgende redenen:

· ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;

· frequente afwezigheid (al of niet voorkom baar)

· ernstige verstoring van het groepsproces;

· onbehoorlijk gedrag (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie
verstrekken);

· nalatigheid in het tegemoetkomen aan andere (zoals financiële) verplichtingen rond de opleiding.

Daarnaast kan het onvoldoende opvolgen van de adviezen voortvloeiende uit assessments aanleiding zijn voor het team van hoofddocenten om de deelnemer te vragen om de opleiding te verlaten. Het team zal een dergelijke beslissing motiveren.

Absentie

 

1. Absentie

Bij afwezigheid kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangende lestijd of restitutie. De deelnemer dient absentie zo vroeg mogelijk bij de docent te melden via e-mail of het BalanSante mobiele nummer. Het bijwonen van lessen via online platforms is niet mogelijk.

2. Certificaat

Voor het behalen van het certificaat is een aanwezigheid van 90% vereist, evenals het maken en inleveren van thuisopdrachten.

3. Gemiste Lessen – Opleiding op Locatie

In geval van onvoorziene omstandigheden waarbij een les op locatie wordt gemist, kan deze, indien er beschikbare plaatsen zijn, worden ingehaald tijdens een volgende opleiding. Het inhalen van een les bedraagt €75,- per dag en dient te worden geregeld via het secretariaat ([email protected]). De reservering van een plek is definitief na betaling van de inhaaldag.

4. Gemiste Lessen – Online Opleiding

Indien je door onvoorziene omstandigheden de online les niet kunt bijwonen, bestaat de mogelijkheid om deze in te halen door de opname van de les te bekijken en een individuele online sessie met de docent te plannen.

Aansprakelijkheid

 

 • De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de opleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij de docenten en kan BalanSanté niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de opleidingsdagen kan BalanSanté geen verantwoordelijkheid nemen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de activiteiten die hij buiten het instituut aanbiedt.

  Dit geldt ook voor de proef- of stagetraining in het kader van de opleiding.

Eigendomsrecht materiaal en copyright

Boeken die door de cursist voor deze opleiding of training zijn aangeschaft, zijn eigendom van de cursist.

Materialen, meditaties en teksten van BalanSanté die aan de cursisten versterkt zijn, mogen door hen integraal (met bronvermelding) gebruikt worden binnen hun eigen trainingen.

Artikelen die aangeschaft zijn in de balansante webshop, zijn uitgegeven in eigen beheer en vallen onder copyright balansante. © 2021, BalanSanté.

Portretrecht

Tijdens de training of opleiding kan het zijn dat er portretfoto’s of video-opnames in opdracht van BalanSanté gemaakt worden. BalanSanté wil deze gebruiken in studievoorlichtingsmateriaal of sociaal media.  Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden geeft u BalanSanté daarvoor uw toestemming.