Algemene Leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden die voor onze opleidingen en trainingen gelden. 

BalanSanté

Aanmelding

Voor elke opleiding of training is via de website een aanmeldformulier beschikbaar. De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en de factuur.
Door de factuur te voldoen ga je akkoord met onze leveringsvoorwaarden en is de aanmelding definitief. We stellen prijs op een (aan)betaling binnen 14 dagen (factuurdatum). Mocht deze later bij ons binnen komen, dan kunnen we niet garant staan voor de reservering.

Annulering van deze inschrijving is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk.

Volgorde van inschrijving

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de opleiding of training hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

 

  • Bij annulering tot een maand van tevoren rekenen we € 75 administratiekosten.
  • Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Tot twee weken voor aanvang, is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere training of opleiding.
Bijzondere omstandigheden

Het kan voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmacht-situatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren of de opleiding tussentijds te beëindigen. Conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele opleidings- of trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie kan er een beroep op clementie gedaan worden en wijken we hier soms van af en brengen dan maar een deel van de opleidings- of trainingskosten in rekening.

Wanneer als gevolg van de corona-situatie lessen gemist worden, dan is het mogelijk om de gemiste lesstof in te halen.  De vorm waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de situatie.

Dit is geen recht van de cursist maar het is wel mogelijk om dit aan ons voor te leggen. Wij denken dan graag met je mee.

Verandering in opleidingsdata

De opleidingsdata en –locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten of verandering in de opleiding)
worden verplaatst. De opleiding zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de opleiding
later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangen deelnemers het betaalde cursusgeld retour.

Indien het niet mogelijk is, i.v.m. de RIVM richtlijnen, om de opleiding of training, volgens de geplande data, plaats te laten vinden op locatie, dan zal deze online via zoom voortgezet worden.

Vrijstelling

Voor de Mindfulness basisopleiding MBSR  is er in principe geen vrijstelling mogelijk, vanwege het specifieke karakter en de korte duur van deze opleiding. Ook een intensieve meditatieachtergrond of opleiding als hulpverlener leidt niet tot vrijstelling.

Mocht je elders een opleiding tot mindfulness trainer of ACT trainer gevolgd hebben en op basis daarvan vrijstelling wensen, dan kun je contact opnemen met [email protected]

Voor de vervolg opleiding is de balansante basis mindfulness opleiding vereist. (Zij-instroom is alleen mogelijk met balansante bmo1 Basisopleiding gelijkwaardige opleidingservaring.)

Je kunt op het aanmeld formulier voor de vervolg opleiding je gevolgde opleidingen vermelden.

Toetsing
  • De basis opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk en praktijk examen. Indien een van deze niet met een voldoende wordt afgerond, kun je in een volgende opleiding (een onderdeel) inhalen zodat je de benodigde kennis bijleert. Je kunt na deze inhaal dag (en) opnieuw een examen doen.
  • De vervolg opleiding wordt beoordeeld middels presentatie over een theorie onderdeel van de 8 weken mbsr training en een reflectie verslag. Deze dient met een voldoende beoordeeld te worden. Je kunt indien nodig de presentatie opnieuw doen middels een individuele zoom sessie. Het reflectie verslag mag aangepast worden indien nodig een eenmalig opnieuw ingeleverd.
  • Indien een van bovenstaande onderdelen niet met een voldoende kan worden afgesloten, kan het zijn dat je een deelcertifcaat ontvangt i.p.v het gehele diploma.

Mocht je nog vragen hebben over de examen procedure, dan kun je contact opnemen met [email protected]

 

CRKBO

BalanSanté is een CRKBO geregistreerde opleiding. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De opleiding is daarmee vrijgesteld van B.T.W.

 

Beeïndiging opleiding of training

 ls de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld. De deelnemer kan worden verzocht om de opleiding te verlaten om een van de volgende redenen:

· ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;

· frequente afwezigheid (al of niet voorkom baar)

· ernstige verstoring van het groepsproces;

· onbehoorlijk gedrag (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie
verstrekken);

· nalatigheid in het tegemoetkomen aan andere (zoals financiële) verplichtingen rond de opleiding.

Daarnaast kan het onvoldoende opvolgen van de adviezen voortvloeiende uit assessments aanleiding zijn voor het team van hoofddocenten om de deelnemer te vragen om de opleiding te verlaten. Het team zal een dergelijke beslissing motiveren.

Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent.

Gemiste Lessen inhalen opleiding

Indien je door onvoorziene omstandigheden toch een les van de opleiding hebt gemist, kun je deze, indien plek beschikbaar,
inhalen in volgende bmo1 of 2 opleiding. Je kunt, indien plek, een les inhalen voor €150,- euro per dag. (excl. btw.)  Je kunt een inhaal les inplannen via het secretariaat; [email protected]

Gemiste Lessen inhalen training of cursus

Bij absentie in de training of cursus kan de les niet worden ingehaald in een andere groep. Wanneer als gevolg van de corona-situatie lessen gemist worden, dan is het mogelijk om de gemiste lesstof in te halen.  De vorm waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de situatie.

Aansprakelijkheid

 

  • De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de opleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij de docenten en kan BalanSanté niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de opleidingsdagen kan BalanSanté geen verantwoordelijkheid nemen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de activiteiten die hij buiten het instituut aanbiedt.

    Dit geldt ook voor de proef- of stagetraining in het kader van de opleiding.

Eigendomsrecht materiaal en copyright

Boeken die door de cursist voor deze opleiding of training zijn aangeschaft, zijn eigendom van de cursist.

Materialen, meditaties en teksten van BalanSanté die aan de cursisten versterkt zijn, mogen door hen integraal (met bronvermelding) gebruikt worden binnen hun eigen trainingen.

Artikelen die aangeschaft zijn in de balansante webshop, zijn uitgegeven in eigen beheer en vallen onder copyright balansante. © 2021, BalanSanté.

Portretrecht

Tijdens de training of opleiding kan het zijn dat er portretfoto’s of video-opnames in opdracht van BalanSanté gemaakt worden. BalanSanté wil deze gebruiken in studievoorlichtingsmateriaal of sociaal media.  Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden geeft u BalanSanté daarvoor uw toestemming.