Privacy

BalanSanté respecteert jouw privacy. Voor ons staat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens dan ook centraal. Dat geldt natuurlijk als je onze websites bezoekt, maar ook als je klant bij ons bent. BalanSanté is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.

BalanSanté

Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Inschrijving voor onderwijsdoeleinden
  • Afhandeling van door jou aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
  • Uitvoering van onze dienstverlening
  • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nieuwe opleidingen, trainingen etc.

Jouw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt en worden maximaal zes maanden na voltooiing van een opleiding bewaard

 

Verstrekking aan derden.

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens werkt BalanSanté met verschillende medewerkers, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van BalanSanté zullen optreden. Daarbuiten zullen wij jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij BalanSanté daartoe verplicht is op grond van de wet. BalanSanté zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en websitebezoekers.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. BalanSanté is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Aansprakelijkheid

Hoewel BalanSanté maximale zorg besteedt aan de op de websites getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. BalanSanté aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze websites zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Autoriteit persoonsgegevens

Wil jij een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door BalanSanté? Neem dan direct contact met ons op: [email protected] of 0252-676395. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling. Graag verwijzen wij je ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.