Omgaan

met

Obstakels

Omgaan met Obstakels

Wat wij nastreven met mindfulness is dat je vaker en meer bewust bent. Bewust van hoe het nu gaat, hoe het nu met je is. En om dat steeds meer te accepteren en als uitgangspunt te gebruiken.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan… Een belangrijk aandachtspunt is hoe wij omgaan met obstakels. Wij hebben allemaal snel de neiging om onze ervaringen van een bepaald moment als niet oké te beoordelen, bijvoorbeeld; het is niet goed genoeg, het kan beter, of het is niet wat we verwachten of wat we willen. We bevinden ons in een innerlijk conflict dat veel energie vraagt. En streven onderwijl al weer naar beter.

Mindfulness confronteert je met jezelf, met al je eigenaardigheden. Dit klinkt misschien vervelend, maar het is waar. Zodra je toelaat wat er is, dan krijg je het te zien ook. Je kunt jezelf niet verbergen. De eerste stap om onze vrijheid te herwinnen is eenvoudigweg de huidige situatie van het moment erkennen, zonder meteen in automatische patronen te vervallen en dingen te beoordelen, te verbeteren of anders te willen. Of het nu gaat om lichamelijk ongemak, gebrek aan tijd, lastige emoties of de onrust van het denken. Je komt het allemaal tegen. De uitdaging is om er een antwoord op te vinden met een bewuste keuze, passend bij dat moment.

 Obstakels zijn lastig, maar ook een zegen. Het zijn gratis lessen. Zie ze als een uitnodiging om te oefenen met de essentie van mindfulness: bij de huidige ervaring aanwezig blijven ook als die niet gemakkelijk is. Zie ze als een kans om, misschien voor het eerst, automatische vermijdingsreacties te doorbreken.

 Herinner je dat het belangrijkste van mindfulness training is om te leren los te komen van de neiging van wegduwen en vasthouden. Je hebt je mening over wat voorbij komt, maar je grijpt niet in. De body-scan geeft de mogelijkheid om op een vriendelijke en geïnteresseerde manier ons lichaam te ervaren zoals ze op dat moment is, zonder iets te moeten doen om het te veranderen. We hebben geen bepaald doel na te streven, behalve met een gerichte aandacht de instructies volgen, in elk moment. Ook het bereiken van ontspanning is geen doel van de oefening. Je hoeft niets te veranderen, je hoeft nergens heen, je hoeft niets te bereiken.

Alleen maar Gewaar zijn. Uiteindelijk is dit milde toekijken de beste manier om de gebeurtenissen in het leven, ook de moeilijke momenten, niet groter te laten worden dan ze zijn.

 

“Breathe

 in deeply to bring your mind

home to your 

body”

Lichamelijke gewaarwordingen

 

In deze meditatie zijn we opmerkzaam op lichamelijke reacties en keren steeds daar naar terug als we met je aandacht ergens anders zijn.

 Zit rechtop en ontspannen. Controleer even je houding: als je merkt dat er lichaamsdelen gespannen, zijn bijvoorbeeld je kaakspieren of je buik, probeer die dan bewust te ontspannen.  Je kunt verschillende lichamelijke gewaarwordingen opmerken. Dat kunnen zowel puur fysieke gewaarwordingen zijn zoals het contact met de zitting van de stoel als emotionele reacties zoals spanning in de borststreek.

Richt je aandacht even op je lichaam als geheel. Merk op welke plek in je lichaam nu het meest op de voorgrond staat en plaats daar je aandacht. Als een andere lichamelijke gewaarwording naar voren komt en je aandacht trekt, ga daar dan naar toe en laat je aandacht rusten op deze plaats, totdat je aandacht getrokken wordt door weer iets anders in je lijf.

Succes met oefenen.

 

Ademhaling & Lichaam met muziek

met Merel Gerrits | 15 minuten

Uitleg, de lichaamshouding tijdens zitmeditatie.

Kies een lichaamshouding waarin je ontspannen rechtop kunt zitten. Je zit op een meditatiekussen, een meditatiebankje of op een rechte stoel. Ervaar het contact dat je lichaam maakt met de grond, en met het kussen, het bankje of de stoel waar je op zit. Zit ‘zo stevig als een berg’: stabiel en onverstoorbaar.  Zit ‘ontspannen rechtop als een bloemstengel’: wakker en helder. 

Je hoofd is niet te ver naar voren gekanteld (want dan word je slaperig) en niet te ver naar achteren gekanteld (dat geeft onrust). Je hoofd rust in evenwicht op de romp. Beweeg daartoe je hoofd enkele keren soepel naar voren en naar achteren, en maak deze beweging dan steeds kleiner tot je hoofd tenslotte stil op je romp staat. Trek je kruin een klein beetje naar boven, alsof je hoofd aan de kruin met een dun draadje naar het plafond wordt getrokken.

Je handen liggen ontspannen op de knieën of bovenbenen, of ze rusten in je schoot.

De ogen zijn half geopend en je blik rust schuin voor je op de grond.

Laat je kaak ontspannen zijn, de lippen losjes op elkaar. De kiezen raken elkaar niet, of heel lichtjes.

De schouders zijn ontspannen.

Laat de uitdrukking van je gezicht zacht en vriendelijk zijn.

Adem een keer iets dieper in, houd even vast, en adem dan langzaam en bewust uit. Dit is voor jezelf het teken dat de meditatie begint.