Omgaan met

Obstakels

Week 2 Omgaan met Obstakels

Wat wij nastreven met mindfulness is dat je vaker en meer bewust bent. Bewust van hoe het nu gaat, hoe het nu met je is. En om dat steeds meer te accepteren en als uitgangspunt te gebruiken.  Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan… Een belangrijk aandachtspunt is hoe wij omgaan met obstakels. Wij hebben allemaal snel de neiging om onze ervaringen van een bepaald moment als niet oké te beoordelen, bijvoorbeeld; het is niet goed genoeg, het kan beter, of het is niet wat we verwachten of wat we willen. We bevinden ons in een innerlijk conflict dat veel energie vraagt. En streven onderwijl al weer naar beter.  

Mindfulness confronteert je met jezelf, met al je eigenaardigheden. Dit klinkt misschien vervelend, maar het is waar. Zodra je toelaat wat er is, dan krijg je het te zien ook. Je kunt jezelf niet verbergen. De eerste stap om onze vrijheid te herwinnen is eenvoudigweg de huidige situatie van het moment erkennen, zonder meteen in automatische patronen te vervallen en dingen te beoordelen, te verbeteren of anders te willen. Of het nu gaat om lichamelijk ongemak, gebrek aan tijd, lastige emoties of de onrust van het denken. Je komt het allemaal tegen. De uitdaging is om er een antwoord op te vinden met een bewuste keuze, passend bij dat moment.

 Obstakels zijn lastig, maar ook een zegen. Het zijn gratis lessen. Zie ze als een uitnodiging om te oefenen met de essentie van mindfulness: bij de huidige ervaring aanwezig blijven ook als die niet gemakkelijk is. Zie ze als een kans om, misschien voor het eerst, automatische vermijdingsreacties te doorbreken. 

Meditatie Lichamelijke gewaarwordingen

 

In deze meditatie zijn we opmerkzaam op lichamelijke reacties en keren steeds daar naar terug als we met je aandacht ergens anders zijn.

 Zit rechtop en ontspannen. Controleer even je houding: als je merkt dat er lichaamsdelen gespannen, zijn bijvoorbeeld je kaakspieren of je buik, probeer die dan bewust te ontspannen.  Je kunt verschillende lichamelijke gewaarwordingen opmerken. Dat kunnen zowel puur fysieke gewaarwordingen zijn zoals het contact met de zitting van de stoel als emotionele reacties zoals spanning in de borststreek.

Richt je aandacht even op je lichaam als geheel. Merk op welke plek in je lichaam nu het meest op de voorgrond staat en plaats daar je aandacht. Als een andere lichamelijke gewaarwording naar voren komt en je aandacht trekt, ga daar dan naar toe en laat je aandacht rusten op deze plaats, totdat je aandacht getrokken wordt door weer iets anders in je lijf.

Succes met oefenen.

“Breathe

 in deeply to bring your mind

home to your 

body”

Ademhaling & Lichaam met muziek

met Merel Gerrits | 15 minuten

Uitleg drie minuten ademruimte oefening.

Stap 1:
Richt je aandacht eens op gedachten die er nu zijn. Je hoeft ze alleen maar op te merken.
Wellicht herken je ook een stemming of een emotie die nu bij je is. Breidt dan de aandacht uit naar het lichaam. Op je eigen manier scan je lichaam en en weet ook wat je nu ervaart en of dat prettig of onprettig is.

Stap 2:
Richt nu heel je bewustzijn eens op de adembeweging in de buik. Blijf met je aandacht bij de ademhaling en voel het rijzen en dalen van de buik als je in en uit ademt.

Stap 3:
Breidt dan langzaam de aandacht weer uit. Vanuit de buik, voel zo weer eens heel je lichaam.
Merk op je lichaam en de geluiden om je heen. Wees je bewust van de emotie of de gedachten die er op dit moment zijn.
Neem het bewustzijn wat je nu ervaart mee in de volgende momenten van je dag.