BalanSanté Mindfulness Meditatie muziek

14,95

BalanSanté heeft voor de 21-daagse meditatie luistertraining een speciale achtergrondmuziek laten creëren door een ervaren muziekcomponist.

Deze prachtige muziek is nu afzonderlijk verkrijgbaar en geschikt geschikt voor jouw persoonlijke beoefening of in een groepssetting.

Beschrijving

BalanSanté Mindfulness Meditatie muziek

BalanSanté heeft voor de 21-daagse meditatie luistertraining een speciale achtergrondmuziek laten creëren door een ervaren muziekcomponist.

Deze prachtige muziek is nu afzonderlijk verkrijgbaar en geschikt geschikt voor jouw persoonlijke beoefening of in een groepssetting.

De muziek is doordrenkt met rustgevende instrumentale klanken die specifiek zijn ontworpen voor de MBSR-oefeningen. Bovendien bevatten sommige tracks unieke 3D-geluidseffecten.

Of je nu je eigen meditatiesessies wilt verrijken of een mindfulnesstraining volgt, deze muziek biedt een harmonieuze aanvulling.

Ontvang de digitale muziek rechtstreeks in je inbox en geniet ervan tijdens je momenten van reflectie en mindfulness.

© Copyright

Merel Gerrits BalanSante
Mindfulness meditatie muziek
© 2022, Merel Gerrits
Uitgegeven in eigen beheer
([email protected])

Allerechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

.