Mindfulness MBSR werkboek

19,95

Beschrijving

Mindfulness MBSR werkboek voor deelnemers, Digitale versie.

Bestel nu het complete werkboek voor deelnemers aan de mbsr training.

Het werkboek bestaat uit de theorie, oefeningen en uitleg bij alle 8 lessen.

Bestel je werkboek voor je deelnemers aan je training nu bij BalanSanté.

Je ontvangt het werkboek als pdf bestand,) op maat gemaakt voor jouw training. De kaft ontvang je als pdf en png. bestand. Je kunt het werkboek dan uitgeprint delen met je deelnemers van je training. Geef na bestelling via de mail je naam en/ of logo door wat je in het boek vermeld wilt hebben. Je ontvangt binnen 2 a 3 werkdagen het digitale werkboek via de mail.

© Copyright

Merel Gerrits BalanSante
Mindfulness werkboek voor trainers
© 2020, Merel Gerrits
Uitgegeven in eigen beheer
([email protected])

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.